Çankaya Üniversitesi Mezunlar Ofisi, mezunlarının dayanışma ve etkinliğini sağlamak, geleceğe yönelik işbirliği oluşturmak ve mezunlarına en iyisini verebilmek amacıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Görevi öncelikli olarak, mezun bilgilerinin sistematik bir şekilde bulundurmak ve mezunlarla sürdürülebilir bir iletişim ağı oluşturabilmektir. Mezunların üniversite ve birbirleri ile bağlarının kopmaması için, süregelen etkinliklerin ve süreli yayınların paylaşımını sağlar. Aynı amaç doğrultusunda, mezunlar arasında çeşitli etkinlikler düzenler. Mezunları eğitim süreci devam eden öğrencilerle buluşturarak, onların deneyimlerinden faydalanmasını  ve mezunlarımız arasındaki bağları güçlendirerek birbirlerine destek olma ve yardımlaşma ruhunu oluşturmayı hedefler.

Üniversitemiz kuruluşundan bugüne kadar 11.000’in üzerinde mezun vermiştir. Mezunlar Ofisi, mezunlarımızın sosyal, kültürel ve mesleki yaşamlarına katkıda bulunmayı, kariyer ve iş hayatında üniversite desteğini sağlamayı,”Çankayalılık” ruhunu yaratmayı ve geliştirmeyi görev edinmiştir. Toplumda örnek ve ayrıcalıklı bireyler yaratan Çankaya Üniversitesi mezunlarıyla gurur duymakta ve tüm mezunlarını bir çatı altında toplamak için siz değerli mezunlarının desteğini beklemektedir.